Skip to main content

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat vuokratalossa

  • vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt

  • 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jos he ovat tehneet vuokrasopimuksen.

Äänioikeutettuja ovat lisäksi vuokrataloyhteisön vuokralaisena olevat liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat. Liike- ja toimistotilojen haltijoilla on kullakin yksi ääni liikehuoneistoa tai toimistotiloja kohden.

Vuokrataloyhteisö ei ole äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen, vaikka sillä olisi välittömässä hallinnassaan talon huoneisto.

Useimmissa luottamustehtävissä voi toimia vain asukas

Yhteishallinnon luottamustehtävään valitun tulee olla luottamustehtävässä toimiessaan yhteisön asukas. Jos henkilö muuttaa pois, hänen valtuutensa tehtävässä toimimiseen päättyy.

Asukkaiden valitseman valvojan ei kuitenkaan tarvitse olla yhteisön asukas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.