Skip to main content

Yhteishallinnon toimielimet asukkaiden vaikutuskanavina

Yhteishallintolaki antaa asukkaille vaikutusmahdollisuuksia monella eri tasolla. Kaikki asukkaat voivat osallistua asukkaiden kokoukseen, joihinkin toimielimiin tai tehtäviin asukkaat voivat valita heitä edustavan asukasjäsenen, ja talouden ja hallinnon valvontaa varten asukkaat voivat valita valvojan, joka voi olla myös ulkopuolinen henkilö.

Vaikutusmahdollisuuksia ja toimielimiä ovat

  1. asukkaiden kokous: vuosittain järjestettävä kokous saman vuokranmääritysyksikön asukkaille

  2. asukastoimikunta: asukkaista koostuva elin, joka edistää asumisviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta tietyssä vuokranmääritysyksikössä

  3. yhteistyöelin: asukkaiden ja vuokrataloyhteisön välinen elin, joka käsittelee koko asuntokantaa koskevia yhteishallintoasioita

  4. edustus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä: asukasjäsen edustaa kaikkia yhteisön asukkaita yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä

  5. vuokranmääritysyksikön tai yhteisön talouden ja hallinnon valvonta: asukkaiden valitsema valvoja valvoo talouden ja hallinnon hoitoa joko koko yhteisön tasolla tai vuokranmääritysyksikön tasolla.

Vuokranmääritysyksiköllä tarkoitetaan yhden tai muutaman toisiaan lähellä sijaitsevan talon kokonaisuutta, jolle vuokra määritellään yhteisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.