Skip to main content

Asukasvalinnan ohjaus

Ara ohjaa kuntia, hyvinvointialueita ja vuokratalojen omistajia asukasvalinnassa.

Ara tekee ohjauskäyntejä kuntiin, hyvinvointialueille ja vuokrataloyhteisöihin muun muassa asuntojen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Ara voi myös pyytää lausuntoja kunnilta ja hyvinvointialueilta ja tehdä tarkastuksia omistajayhteisöihin. Lisäksi Aran tehtäviin kuuluu

  • vuokranmäärityksen valvonta

  • yhteishallintolain mukaisen asukasdemokratian ohjaus ja 1.1.2024 alkaen myös valvonta

  • aravalainan irtisanominen

  • korkotuen lakkauttaminen

  • omarahoitusosuudelle laskettavan koron perimisen kieltäminen tai

  • omistajalle maksettavan tuoton tuloutuksen kieltäminen tapauksissa, joissa asunnon käyttö tai vuokranmääritys on ollut säännösten vastaista.

Hallintokanteluiden käsittely

Ara on käsitellyt asukasvalintaa koskevia hallintokanteluita 31.8.2023 saakka. Asukasvalintaa koskevat hallintokantelut osoitetaan 1.9.2023 alkaen asunnon sijaintikuntaan. Jos asunto on tarkoitettu erityisryhmien asunnoksi ja asuntoa koskevan asumispalvelun järjestäminen kuuluu hyvinvointialueen vastuulle, asukasvalintaa koskevat hallintokantelut osoitetaan hyvinvointialueelle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.