Skip to main content

Asukasvalintojen ohjaus ja valvonta

Asukasvalintoja valvovat asuntojen sijaintikunnat ja hyvinvointialueet. ARA antaa yleistä ohjausta asukasvalintojen tekemisestä.

Kunnan valvontavastuu

Kunta valvoo kunnassa sijaitsevien arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoja. Kunnan tulee valvoa valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamista aravarajoituslain, korkotukilain ja lyhytaikaisen korkotukilain nojalla.

Hyvinvointialueen valvontavastuu

Hyvinvointialue valvoo niiden arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoja, joissa tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ja asukkaat kuuluvat sellaiseen erityisryhmään, jonka asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa. Valvontavastuu koskee kaikkia hyvinvointialueen alueella olevia edellä mainittuja asuntoja, ei vain niitä, joista hyvinvointialue ostaa palveluja.

Lisää aiheesta

ARAn ohjauskirje asukasvalintojen valvonnasta kunnille ja hyvinvointialueille (30.5.2023).pdf

ARAn ohjauskirje hyvinvointialueille ARA-kohteita koskevasta lainsäädännöstä ja menettelytavoista (30.5.2023).pdf

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993), 4d § Asukasvalinnan valvonta

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001), 11 d § Asukasvalinnan valvonta

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016), 24 § Valvonta

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.