Skip to main content

Luottotietojen ja vuokravelkojen vaikutus asukasvalintaan

Luottotiedot

Luottotiedoissa olevat maksuhäiriömerkinnät eivät ole lähtökohtaisesti este asunnonsaannille. Maksuhäiriöiden syyt, vakavuus ja toistuvuus saattavat vaihdella suuresti ja vaativat tapauskohtaista arviointia.

Asunnon epääminen voi olla hyväksyttävää vain siinä tapauksessa, että vuokranmaksun laiminlyönnin vaara on todellinen. Vuokranmaksun laiminlyönnin vaaraa arvioidessa tulee ottaa huomioon vuokranmaksua turvaavat keinot, kuten vuokravakuus tai maksusitoumus, vuokrasopimuksen tekeminen alkuun määräaikaisena tai mahdollisuus ohjata asumistuki tai toimeentulotuki suoraan vuokranantajan tilille.

Vuokravelat

Järjestellyt vuokravelat eivät estä asunnon saantia, jos hakija toimittaa vuokrasaatavan turvaamiseksi luotettavan tahon kanssa tehdyn tositteellisen maksusuunnitelman.

Jos hakijalla on järjestelemättömiä vuokravelkoja vuokranantajalle, jolta hän hakee uutta asuntoa, ei ole kohtuullista, että hänen kanssaan olisi uudelleen tehtävä vuokrasopimus. Jos tällaisen hakijan asuntotilannetta ei saada muuten hoidetuksi, on sosiaaliviranomaisten kanssa neuvoteltava jälleenvuokrasopimuksesta tai maksusitoumuksesta. Hakija voisi myös hakea ennalta ehkäisevää toimeentulotukea vuokravelkojen maksamiseen.

Jos kyseessä on vuokravelka edelliselle vuokranantajalle, hakija voisi myös tehdä kirjallisen sopimuksen ja maksusuunnitelman. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua, että hakijan kanssa tehdään määräaikainen vuokrasopimus.

Hakijan olisi hyvä selvittää sosiaalitoimen kanssa mahdollisuus vuokravelkojen maksamiseen. Lisäksi on hyvä selvittää, voiko hakija saada Kelasta vuokran maksun turvaamiseksi toimeentulotukea ja asumistukea, niin että vuokra ohjataan suoraan tulevalle vuokranantajalle.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.