Skip to main content

Miten asunnot ilmoitetaan haettaviksi

Julkinen ja yleinen hakumenettely

Valtion tukemien asuntojen on oltava julkisesti ja yleisesti haettavina. Asuntojen hausta pitää ilmoittaa vähintään kerran vuodessa.

Käytännössä asunnot ilmoitetaan haettavaksi paikkakunnalla tai hakualueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä ja talonomistajan verkkosivuilla. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi hakemusten voimassaoloaika ja uusimistapa.

Yleensä käytössä on jatkuva haku, eli talojen omistajat ottavat hakemuksia vastaan ympäri vuoden. Uusien, valmistuvien vuokra-asuntojen haussa voidaan käyttää erillistä hakuaikaa.

Julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä säädetään ympäristöministeriön asetuksessa (182/2003). Ara antaa tarvittaessa lisäohjeita hakumenettelystä sekä asetuksen soveltamisesta.

Rajattu hakumenettely

Asunnot voivat olla vain rajatun ryhmän haettavina, kunhan tällainen rajattu ryhmä on riittävän laaja. Rajattua hakumenettelyä käytetään käytännössä vanhusten, nuorten, opiskelijoiden tai työsuhdeasuntojen haussa.

Siitä, milloin rajattua hakumenettelyä voidaan käyttää, päättää kunta, sillä kunta on asukasvalintoja valvova viranomainen. Kun kunta harkitsee rajatun menettelyn sallimista, sen on huomioitava asuntojen omistussuhteet ja käyttötarkoitus.

Tietoa haettavista asunnoista

Tiedot kunnan alueella julkisesti haettavana olevista ara-asunnoista täytyy olla saatavissa kootusti kunnalta. Asuntojen hakemisesta ja vuokrattavissa olevista asunnoista löytyy tietoa kuntien ja talonomistajien verkkosivuilta sekä asiakaspalvelupisteistä.

Asetukset (Finlex)

Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen julkisesta ja yleisestä hakumenettelystä (182/2003)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.