Skip to main content

Osaomistusasuntojen asukasvalinta

Kun valitaan asukkaita osaomistusasuntoon, noudatetaan samoja asukasvalintaperusteita kuin ara-asuntojen asukasvalinnoissa muutenkin. Kuitenkaan sellaisia hakijoita, jotka eivät halua tulla asuntoon nimenomaan osaomistajiksi, ei tarvitse ottaa huomioon.

Osaomistusasunnossa asukas ostaa alkuvaiheessa vähemmistöosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Asunnon hallinta perustuu aluksi huoneenvuokrasopimukseen, joka tehdään enemmistöosuuden omistajan kanssa.

Sopimusperusteiset osaomistusasunnot

Sopimusperusteisilla osaomistusasunnoilla tarkoitetaan vuokra-asuntoja, joista asunnon vuokranantaja on tehnyt asunnon haltijan kanssa vuokrasopimuksen lisäksi niin sanotun osaomistussopimuksen. Sopimuksessa on sovittu muun muassa asunnon osakkeiden vähemmistöosuuden hankinnasta sekä siitä, milloin vuokraaja voi halutessaan lunastaa itselleen loppuosuuden asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Asuntoja on kuitenkin käytettävä vuokra-asuntoina vähintään laissa määritellyn ajan, jos niihin on saatu Aran myöntämää takaus- tai korkotukilainaa.

Osaomistusasunnoista annettu laki tuli voimaan 15.4.2002. Sitä sovelletaan pitkän korkotukilain (604/2001) nojalla lainoitettuihin osaomistusasuntoihin. Kun asunto on ollut vuokra-asuntokäytössä vähintään viisi vuotta, asukkaalla on oikeus lunastaa loppuosa asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista enemmistöosuuden omistajan kanssa tarkemmin sovittuna ajankohtana. Kauppahinta määräytyy asunnon alkuperäisen hankinta-arvon perusteella.

Lait (Finlex)

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista (232/2002)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.