Skip to main content

Aran jälkilaskelmamalli

Aran jälkilaskelmamalli huomioi säännösten vaatimukset

Jälkilaskelman laatimisessa käytetään Aran jälkilaskelmamallia, joka perustuu Kirjanpitolautakunnan laatimaan asunto-osakeyhtiöille tarkoitettuun jälkilaskelmamalliin. Aran jälkilaskelmamallissa on huomioitu säännösten vaatimukset siitä, mitä jälkilaskelmalla tulee esittää.

Laskelma soveltuu hyvin myös asukaskokouksissa esitettäväksi, kun kohteen vuokranmääritys esitellään asukkaille yhteishallintolain edellyttämän asukasdemokratian mukaisesti.

Yhteisöt voivat halutessaan käyttää myös omaa vastaavat tiedot sisältävää jälkilaskelmapohjaa. Tällöin yhteisön täytyy täsmäyttää laskelma kyseisen tilinpäätöksen lukuihin ja tallentaa täsmäytyslaskelmat jälkilaskelman liitteeksi.

Aran vuokrataloyhteisön jälkilaskelma-mallipohja.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.