Skip to main content

Kirjanpidon eriyttäminen

Ara-asuntojen vuokraustoiminta eriteltävä muusta toiminnasta

Jälkilaskelmalla pitää eritellä ara-asuntojen vuokraustoiminta yhteisön muusta toiminnasta.

Yhteisön on järjestettävä kustannusseurantansa ja kirjanpitonsa siten, että yhteisön harjoittama ara-asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvät tuotot ja kulut ovat helposti selvitettävissä. Palveluliiketoiminnan ja vuokraustoiminnan jälkilaskenta on eriytettävä siten, että toimintojen tulos on vaikeuksitta eriytettävissä ja todettavissa.

Jälkilaskelman laatiminen vaatii kustannuspaikkakohtaista kirjanpitoa

Jotta vuokranmäärityksen ja jälkilaskelman voi tehdä kohdekohtaisesti, kirjanpidossa pitää olla määritelty kullekin ara-kohteelle, muulle vuokraustoiminnalle ja muulle toiminnalle oma kustannuspaikka tai muu laskentakohde, kuten esimerkiksi projektinumero tai työnumero. Kustannuspaikka tulee olla käytössä tuloslaskelmakirjauksissa ja taseessa vähintään käyttöomaisuuteen ja lainoihin liittyvissä kirjauksissa, jotta kaikki vuokratuotoilla katettavat kulut ja vuokraan vaikuttavat tuotot saadaan eriteltyä.

Tilikauden tapahtumat kirjataan sen kohteen ja toiminnon kustannuspaikalle, mille ne kuuluvat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kun kirjanpito toteutetaan näin koko tilikauden ajan, pystytään kirjanpidon raportteja hyödyntämään suoraan kohteiden vuokranmäärityksessä sekä jälkilaskelmien laatimisessa.

Lisää aiheesta

Vuokranmääritysohje: Yhteisön muu toiminta ja erilliskirjanpitovelvollisuus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.