Skip to main content

Asumisoikeusasunnot (aso-asunnot): rajoitusten tarkistuslista

Lainatyyppi

Vuokra-asuinkäyttö-rajoitus

Asukasvalinta-rajoitus

Luovutus-rajoitus

Yhteis-hallintolain soveltaminen

Vuokran-määritysrajoitus

Rajoitusten alaiset aso-asunnot, yhtiömuotoiset.

Pysyvät rajoitukset.

Kyllä

Kyllä.

Kunta hyväksyy asukasvalinnat. 1.9.2023 alkaen yhteisöt hyväksyvät asukasvalinnat ja Ara valvoo.

Kyllä

Kyllä.

Yhteishallintolakia sovelletaan 31.8.2022 saakka. Uutta asumisoikeus-lakia sovelletaan 1.9.2023 alkaen. Ara valvoo 1.9.2022 alkaen.

Kyllä

Rajoitusten alaiset aso-asunnot (yhdistykset).

Pysyvät rajoitukset.

Kyllä

Kyllä.

Kunta hyväksyy asukasvalinnat. 1.9.2023 alkaen yhteisöt hyväksyvät asukasvalinnat ja ARA valvoo.

Kyllä

Ei

Kyllä.

Asukkaat päättävät yhdistyksen kokouksessa vastikkeista lukuun ottamatta asukashallinnon menoja.

Muutoksenhaku asumisoikeuskohteissa

Lainatyyppi

Poikkeusluvat asukas-valintaan

Käyttötarkoituksen muutos

Rajoituksista vapauttaminen

Rajoitusten alaiset aso-asunnot (yhtiömuotoiset).

Yhteisö voi vuokrata, jos ei saa asuntoja asumisoikeuskäyttöön.

Haetaan 1.1.2022 alkaen Aralta

Haetaan Aralta.

Rajoitusten alaiset aso-asunnot (yhdistykset).

Yhteisö voi vuokrata, jos ei saa asuntoja asumisoikeuskäyttöön.

Haetaan 1.1.2022 alkaen Aralta

Haetaan Aralta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.