Skip to main content

Erityisryhmien investointiavustuskohteet: rajoitusten tarkistuslista

Lainatyyppi

Vuokra-asuinkäyttö-rajoitus

Asukasvalinta-rajoitus

Luovutus-rajoitus

Yhteis-hallintolain soveltaminen

Vuokran-määritysrajoitus

Erityisryhmien investointiavustus.

Myönnetty 1.1.2005 lähtien.

Kyllä.

Asuntoja on käytettävä nimettyyn erityisryhmään kuuluvien henkilöiden vuokra-asuntoina 20 vuotta avustuksen 1. erän maksamisesta alkaen.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Muutoksenhaku erityisryhmien asuntokohteissa

Lainatyyppi

Poikkeusluvat asukas-valintaan

Käyttötarkoituksen muutos

Rajoituksista vapauttaminen

Erityisryhmien investointiavustus.

Myönnetty 1.1.2005 lähtien.

Käyttäjäryhmän muutokset haetaan sijaintikunnalta

Haetaan Aralta.

Haetaan Aralta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.