Skip to main content

Käyttö- ja luovutusrajoitukset

Ara-kohteita koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Ara-kohteita ovat aravavuokratalot- ja asunnot sekä korkotukilain mukaan tuetut vuokra-, osaomistus- ja asumisoikeusasunnot.

Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina.

Rajoitukset koskevat: 

  • asuntojen pitämistä vuokrakäytössä

  • asukkaiden valintaa

  • vuokrien tai vastikkeiden määrittämistä omakustannusperiaatteella

  • jälkilaskelman laatimista

  • vuokra- ja asumisoikeusasuntojen ja niitä omistavan yhtiön osakkeiden luovutusta.

Rajoitukset kohdistuvat asuinrakennukseen ja sen omistavan yhtiön osakkeisiin sekä aravalainoitettuun asuinhuoneistoon ja sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.

Vuokra-asuntojen rajoitukset ovat määräaikaisia, mutta asumisoikeustalokohteiden rajoitukset ovat pysyviä.

Ara-vuokra-asuntoja omistavat yhteisöt löytävät tarkemmat tiedot omien kohteidensa rajoituksista Aran verkkoasiointipalvelusta.

Asukkaiden oikeus vaikuttaa asumiseensa

Ara-vuokratalon omistajan tulee noudattaa yhteishallintolakia niissä aravavuokrataloissa ja 1.1.2002 jälkeen korkotukilainoilla rahoitetuissa vuokrataloissa, jotka ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia. Vuoden 2023 loppuun on voimassa yhteishallintolaki 649/1990, ja vuoden 2024 alkaen uusi yhteishallintolaki 1169/2022.

Yhteishallintolain tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa.

Kohteen rajoitusten kirjaaminen

Kunkin kohteen rajoituksista tehdään lainapäätöksen yhteydessä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluetteloon.

Lisää aiheesta

Rajoitusajat

Asumisoikeusasuntojen asukashallinto (ohjeet.aso.fi/aso-asukkaana)

Valtion_tukemien_lainojen_kaytto-ja_luovutusrajoitukset-taulukko.pdf

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993)

Laki asumisoikeusasunnoista (393/2021)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki)

Aran oppaat (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.