Skip to main content

Korkotukilainoitetut asuntokohteet: rajoitusten tarkistuslista

Lainatyyppi

Vuokra-asuinkäyttö-rajoitus

Asukasvalinta-rajoitus

Luovutus-rajoitus

Yhteis-hallintolain soveltaminen

Vuokran-määritysrajoitus

Korkotukilaina myönnetty ennen 1.1.2002. (ns. 20v. korkotuki)

Rajoitusaika lainan 1. erän nostamisesta lukien 10, 15 tai 20 vuotta, riippuen lainan myöntöajan-kohdasta. Vapautuvat viimeistään 2022.

Kyllä

Kyllä

Kyllä.

Luovutuksen yhteydessä korkohyvityksen maksaminen voi pysyä voimassa vain, jos Valtiokonttori hyväksyy lainan siirron.

Ei

Ei

Korkotukilaina myönnetty 1.1.2002 jälkeen (ns. pitkä korkotuki).

Rajoitusaika lainan myöntämisestä alkaen 30, 40 tai 45 vuotta, riippuen lainamuodosta ja myöntöajan-kohdasta.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Korkotukilaina, ennenaikainen takaisinmaksu

Kyllä (alkuperäinen rajoitusaika)

Kyllä (alkuperäinen rajoitusaika)

Kyllä (alkuperäinen rajoitusaika)

Kyllä (alkuperäinen rajoitusaika)

Kyllä
(kun 30 vuotta kulunut lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi)

Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen rakennusalan työllisyyden edistämiseksi. Myönnetty 1.4.2009– 31.12.2010 (ns. välimalli)

Rajoitusaika 10 vuotta, alkaen lainan 1. erän nostamisesta.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Lyhytaikainen korkotukilaina.
Myönnetty 1.8.2016 alkaen.

Rajoitukset astuvat voimaan korkotukilainapäätöksestä alkaen. Rajoitukset päättyvät, kun 10 vuotta on kulunut ARAn tekemän korkotukilainan lopullisesta tarkistuspäätöksestä.

Rajoituksia sovelletaan lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta huolimatta.

Kyllä

Kyllä.

Asukasvalintoja koskevat tulorajat.

Kyllä.

Lainansaajan tai sen osakkeen-mistajan on ennen luovutusta haettava Aralta luovutuksen-saajan nimeämistä.

Asuntojen ja lainansaajayhtiön osakkeiden luovutushinta on vapaa.

Ei

Kyllä (sitova alkuvuokra)

Muutoksenhaku korkotukilainoitetuissa asuntokohteissa

Lainatyyppi

Poikkeusluvat asukas-valintaan

Käyttötarkoituksen muutos

Rajoituksista vapauttaminen

Korkotukilaina myönnetty ennen 1.1.2002. (ns. 20v. korkotuki)

Haetaan sijaintikunnalta.

Haetaan sijaintikunnalta.

Haetaan Aralta.

Korkotukilaina myönnetty 1.1.2002 jälkeen (ns. pitkä korkotuki).

Haetaan sijaintikunnalta.

Haetaan Aralta.

Haetaan Aralta.

Korkotukilaina, ennenaikainen takaisinmaksu

Haetaan sijaintikunnalta.

Haetaan Aralta.

Haetaan Aralta.

Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen rakennusalan työllisyyden edistämiseksi. Myönnetty 1.4.2009– 31.12.2010 (ns. välimalli)

Ei

Haetaan sijaintikunnalta.

Kunnan ilmoitus Aralle etukäteen.

Haetaan Valtiokonttorilta. Valtiokonttori vapauttaa asunnon tai talon vuokra-asuntokäyttö-velvoitteesta 5 vuoden kuluttua korkotukilainan 1. erän nostamisesta, jos korkotukilaina on maksettu ja valtio vapautettu takausvastuusta.

Lyhytaikainen korkotukilaina.
Myönnetty 1.8.2016 alkaen.

Ei

Haetaan sijaintikunnalta;

Kunnan ilmoitus Aralle etukäteen.

Haetaan Aralta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.