Skip to main content

Omaksilunastaminen

Vuokralainen voi tietyissä tilanteissa lunastaa omakseen arava- tai korkotukilainoitetun vuokra-asuntonsa. Lunastamiseen ei voi saada valtion lainaa tai korkotukea. Omaksilunastettu asunto vapautuu kaikista rajoituksista.

Erityisryhmien vuokra-asunnoiksi lainoitettuja asuntoja ei voi lunastaa omaksi, eikä myöskään eräitä kunnan hankkimia asuntoja.

Aravavuokra-asunnon lunastaminen

Vuokralainen voi lunastaa omakseen aravavuokra-asunnon, jos talon valmistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta ja asunto on alkuperäisten aravarajoitusten alainen. Osalle arava-asunnoista on alkuperäisen rajoitusajan jälkeen jatkorajoitusaika. Sen aikana asuntoja ei voi enää lunastaa.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta lasketaan aravarajoituslain säännösten mukaan. Laskelman perustana on asunnon alkuperäinen hankinta-arvo. Lunastushintaan lasketaan mukaan asunnon osuus aravalainasta sekä osakkeiden omistajalle maksettava luovutuskorvaus (aravarajoituslaki, 10 §).

Osakkeiden lunastushinta ei sisällä mahdollista osuutta ns. ensisijaislainoista.

Korkotukitalon vuokra-asunnon lunastaminen

Vuokralainen voi lunastaa omakseen korkotukitalossa olevan vuokra-asunnon vain, jos

  • talon valmistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta

  • talo on asunto-osakeyhtiömuotoinen

  • talon korkotukilaina on hyväksytty ARAssa 1.12.2009 jälkeen

  • rakennuttaja on toteuttanut kohteen omaksilunastettavana eikä tavallisena vuokra-asuntokohteena.

Asunnon lunastaminen ei edellytä vähimmäis- tai enimmäisasumisaikaa.

Lunastushinta

Osakkeiden lunastushinta muodostuu talon hyväksytyistä rakentamiskustannuksista ja niiden indeksitarkistuksesta. Lisäksi vuokra-asunnon tuottaja saa rakentamiskustannuksista laskettavan 2 %:n palkkion. Lunastushinnassa huomioidaan myös perusparannusten arvo ja kuntoon saattamisen kustannukset.

Lunastushintalaskelma ja hinnan vahvistaminen

ARA vahvistaa sekä aravavuokra-asunnon että korkotuetun talon vuokra-asunnon lunastushinnan. Sitä varten ARAan pitää toimittaa lunastushintalaskelma. Se toimitetaan lomakkeella ARA 5e.

Lähetä allekirjoitettu lomake ja tarvittavat liitteet ARAn kirjaamoon sähköpostitse. Osoite on kirjaamo.ara@ara.fi.

ARA5e18 OMAKSILUNASTUS.doc

Aravavuokra-asunnon sijaintikunta voi hakemuksesta alentaa ARAn vahvistamaa lunastushintaa, jos se ylittää paikkakunnan käyvän hintatason. Hintaa ei voi kuitenkaan laskea pienemmäksi kuin mikä on aravalainaosuuden ja luovutuskorvauksen yhteismäärä. Korkotuetun talon vuokra-asunnossa tällaista mahdollisuutta ei ole.

Muut viranomaistehtävät ja lunastushinnan tilitys

Asunnon sijaintikunta hoitaa muut omaksilunastamiseen liittyvät viranomaistehtävät ja huolehtii lunastushinnan tilityksestä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.