Skip to main content

Takauslainat: rajoitusten tarkistuslista

Lainatyyppi

Vuokra-asuinkäyttö-rajoitus

Asukasvalinta-rajoitus

Luovutus-rajoitus

Yhteis-hallintolain soveltaminen

Vuokran-määritysrajoitus

Valtion takaus aravalainan takaisinmaksamiseksi (868/2008).

Hyväksytty 1.1.2009 lähtien.

Takausaika enintään takaisin-maksettavan aravalainan jäljellä oleva laina-aika lisättynä 10 vuodella.

Kyllä.

Pidettävä takausaikana vuokra-asuntokäytössä, vaikka aravarajoitus-aika olisi päättynyt.

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Vuokra-asuntojen rakentamis-lainojen valtiontakaus (856/2008).

Hyväksytty 23.12.2008 lähtien.

Takausaika enintään 30 vuotta lainan 1. erän nostamisesta.

Kyllä.

Pidettävä takausajan eli enimmillään 30 vuotta vuokra-asuntokäytössä. Vaikka valtio vapautetaan takausvastuusta, asuntoja on pidettävä vuokra-asuntoina aina vähintään 20 vuotta 1. erän nostamisesta.

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Muutoksenhaku takauslainakohteissa

Lainatyyppi

Poikkeusluvat asukas-valintaan

Käyttötarkoituksen muutos

Rajoituksista vapauttaminen

Valtion takaus aravalainan takaisinmaksamiseksi

Ei

Haetaan Aralta (kytketty aravalainaan)

Ei voi hakea.

Vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakaus

Ei

Haetaan sijaintikunnalta.

Ei voi hakea.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.