Skip to main content

Alkuvuokra

Ara vahvistaa lyhytaikaisen korkotuen kohteille sitovan alkuvuokran, jota käytetään ensimmäisissä vuokrasopimuksissa. Myöhemmin vuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti.

Sitova alkuvuokra vahvistetaan lyhyen korkotukilainan hyväksymispäätöksessä. Se määritetään hankekäsittelyvaiheessa omakustannusperiaatteen kaltaisesti, mutta lyhyellä korkotuella rahoitettujen kohteiden vuokranmääritykseen ei kuitenkaan sovelleta omakustannusvuokran määrittämistä koskevia säädöksiä ja ohjeita.

Huoneistokohtainen vuokranmääritys (jyvitys)

Huoneistokohtainen vuokramääritys eli jyvitys tarkoittaa sitä, että koko talon vuokrakertymä jaetaan perittäväksi huoneistoilta muun kuin pelkän pinta-alan perusteella.

Jyvityksen tarkoituksena on jakaa talon rakennus- ja hoitokustannukset yksittäisille huoneistoille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Jyvityksessä otetaan huomioon muun muassa huoneistotyyppi ja asunnon pinta-ala.

Yksittäisestä asunnosta perittävä vuokra voi jyvityksen takia poiketa Aran vahvistaman sitovan alkuvuokran neliöhinnasta. Aran tarkastus vuokranmäärityssäännösten noudattamisesta kohdistuu kohteissa sijaitsevien asuntojen keskineliövuokraan.

Alkuvuokraan sisältyvät korvaukset

Laajakaista

Alkuvuokraan voi sisältyä laajakaistan perustamiskustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kohteen laajakaistavalmiuteen saattamisesta. Laajakaistan asumisaikaiset maksut operaattorille voi lisäksi sisällyttää alkuvuokraan, jos laajakaista kuuluu asuntojen vakiovarusteisiin ja yhtiö suorittaa kaikki maksut operaattorille.

Tilanteessa, jossa asukas solmii laajakaistasopimuksen, laajakaistan maksuja ei voi sisällyttää vuokraan.

Yleisten tilojen vedenkulutus

Yleisten tilojen vedenkulutuksen voi sisällyttää alkuvuokraan. Tähän kulutukseen sisältyy esimerkiksi pihan kastelu, yleinen vesipiste ja kiinteistöhuoltoyhtiön käyttämä vesi. Yleisten tilojen vedenkulutukseen ei sisälly sauna- ja pesutupatilojen vedenkulutus, jotka huomioidaan käyttö- ja erillisveloituksissa.

Korvaukset, jotka eivät sisälly alkuvuokraan

Sitovaan alkuvuokraan ei sisälly huoneistokohtaisia vesimaksuja eikä sellaisia käyttö- ja erilliskorvauksia, jotka perustuvat vapaaehtoisuuteen eli asukkaan omaan päätökseen käyttää maksuilla saatavia palveluja. Näitä ovat esimerkiksi sauna-, autopaikka- ja pesutupamaksut.

Huoneistokohtaiset vesimaksut

Huoneistokohtaiset vesimaksut peritään erilliskorvauksena yhtiöissä, joissa huoneistokohteiset vesimittarit on asennettu 23.11.2020 jälkeen haetun rakennusluvan perusteella. Vesimaksu laskutetaan perustuen huoneistokohtaisen kylmän ja lämpimän veden luotettavasti mitattuun todelliseen kulutukseen. Laskuun sisältyy myös huoneistokohtaisen veden lämmityksen kustannus. Veden lämmityskulua ei lasketa sitovaan alkuvuokraan.

Vesimaksun perimisen ehdot tulee merkitä erikseen asukkaan kanssa laadittavaan vuokrasopimukseen.

Käyttökorvaukset

Vuokran ohella asukkaalta voidaan siis periä lisäsi erilaisia käyttökorvauksia. Nämä maksut peritään erikseen, koska ne perustuvat asukkaan omaan päätökseen käyttää maksullisia palveluita.

Käyttökorvaukset pitää määritellä erikseen ja määrittelyssä pitää noudattaa kustannusvastaavuutta. Käyttö- ja erilliskorvauksista saatujen tuottojen tulee vastata niistä aiheutuneita kuluja, joita ovat esimerkiksi vesi-, sähkö-, lämpö- ja siivouskulut. Käyttö- ja erilliskorvaukset ja niiden hinnat tulee merkitä erikseen asukkaan kanssa laadittavaan vuokrasopimukseen.

Lait (Finlex)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016), 13 § Vuokranmääritys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.