Skip to main content

Arvonlisäverovelvollisuuden muuttumisen vaikutus vuokranmääritykseen

Jos kohteen omistaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi ara-kohteen avustus- ja laina-päätöksen jälkeen, se voi vaikuttaa vuokrien määritykseen vuokria alentavasti.

Tämä koskee esimerkiksi tilannetta, jossa erityisryhmäkohteen päätökset ovat sisältäneet arvonlisäveron ja kiinteistön omistaja saa arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jälkeen kohteesta arvonlisäveron palautusta. Yhteisö saa tällöin vähentää takautuvasti uudisrakentamis- tai perusparannustöiden hankintahintaan sisältyvän arvonlisäveroveron.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta on ilmoitettava Araan

Kohteen omistajan on ilmoitettava Araan viipymättä, jos se hakeutuu asuntojen ja/tai palvelutilojen osalta kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi

Ara tekee korjauksia hankkeen alkuperäisiin päätöksiin, joissa sekä lainan että avustuksen määrässä on alun perin huomioitu arvonlisäveron osuus.

Arassa tehtävien kustannusten, investointiavustuksen ja korkotukilainan tarkistuspäätösten perusteella

  • alkuperäistä investointiavustusosuutta vastaava osa saadusta arvonlisäveron palautuksesta maksetaan avustuksen palautuksena Aralle

  • alkuperäistä korkotukilainaa vastaava osuus saadusta arvonlisäveron palautuksesta käytetään korkotukilainan ylimääräiseen lyhennykseen.

Muutoksen vaikutus vuokranmääritykseen

Edellä kuvatuilla investointiavustuksen osittaisella palauttamisella ja korkotukilainan ylimääräisellä lyhennyksellä varmistutaan siitä, että yhteisön saamat arvonlisäveronpalautukset kohdistuvat asianmukaisesti (muun muassa valtionavustuslain mukaisesti) ja alentavat kohteen asuntojen vuokria.

Jos vain osa ara-tuetuista tiloista on mukana arvonlisäverollisessa toiminnassa, pitää näiden tilojen kirjanpito ja vuokranmääritys eriyttää muiden ara-tilojen vuokraustoiminnasta. Arvonlisäveron palautus muuttaa vuokrissa huomioitavien rahoituskulujen määrää näiden tilojen osalta.

Omakustannusperiaatteen mukaisessa vuokranmäärityksessä syntyy myös tilanne, jossa omakustannusvuokrissa huomioitavat kulut sisältävät osassa tiloista arvonlisäveron ja osassa kulut ovat pienemmät arvonlisäveron vähennysoikeuden vuoksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.