Skip to main content

Asumisneuvonta ja asukastoiminnan ohjaus

Asumisneuvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista neuvontaa, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä asumiseen liittyviä ongelmia, varmistaa kiinteistön asianmukainen ylläpito ja hoito sekä vähentää riskejä.

Asumisneuvonnan tavoitteet

Asumisneuvonnalla pyritään estämään vuokrarästien ja -tappioiden syntymistä. Tätä tavoitellaan esimerkiksi ehkäisemällä asumiseen liittyviä ongelmia, ilkivaltaa, muita asukkaita häiritsevää elämää ja häätöjä.

Tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden edistäminen esimerkiksi asukkaiden yhteistoiminnan käytännön järjestelyjä toteuttamalla. Tavoitteena voi olla myös yhteishallintolaissa tarkoitettu asumisviihtyvyyden lisääminen.

Asumisneuvoja ja asukastoiminnan ohjaaja voivat myös pyrkiä vahvistamaan turvallisuutta kiinteistössä. He voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi kunnan asuntotoimen kanssa.

Vuokrataloyhteisössä toimivan asumisneuvojan tai asukastoiminnan ohjaajan tehtävät voivat painottua kunkin vuokrataloyhteisön tarpeiden mukaan kuitenkin asumisneuvonnan tavoitteet muistaen. Esimerkiksi nuorille tarkoitetussa vuokratalossa voi olla enemmän neuvontatarpeita, jotka liittyvät ongelmien ennaltaehkäisyyn, asunnon asianmukaisen ylläpidon varmistamiseen ja riskien vähentämiseen. Seniorikohteissa voi taas olla enemmän tarpeita asukkaiden yhteisöllisyyden ja asukasviihtyvyyden edistämiseen.

Toiminnan kustannukset

Asumisneuvonnan ja asukastoiminnan ohjauksen kustannukset voidaan hyväksyä vuokrilla katettaviksi kuluiksi omakustannusperiaatteen mukaisesti. Kustannuksia on seurattava kirjanpidossa tai sisäisessä laskennassa erikseen. Henkilöstökulujen osalta kustannusten kohdistaminen tulee perustua työajanseurantaan, jos asumisneuvoja tai asukastoiminnan ohjaaja tekee myös muita kuin omakustannusvuokraan hyväksyttäviä tehtäviä.

Vuokrataloyhteisön on pidettävä asumisneuvonnasta ja asukastoiminnan ohjauksesta aiheutuvat kustannukset kohtuullisina. Ara ei vahvista tiettyjä euromääräisiä hyväksyttäviä rajoja kustannuksille, vaan kustannuksiin sovelletaan omakustannus- ja kohtuullisuusperiaatetta.

Asukkaiden palvelutarpeesta aiheutuvat kustannukset eivät ole omakustannusvuokraan hyväksyttäviä

Asumisneuvonnan ja asukastoiminnan ohjauksen kustannuksiin eivät kuulu sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat asukkaan palvelutarpeesta.

Asukkaan palvelutarpeita voivat olla esimerkiksi hoivapalvelut, siivouspalvelut tai asuntoon liittyvät asukkaan vastuulle kuuluvat pienkorjaukset tai asennustehtävät. Asukkaan palvelutarpeista aiheutuvia kustannuksia ei saa kattaa omakustannusvuokralla.

Lait (Finlex)

Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022, yhteishallintolaki) 1.1.2024 alkaen

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990, yhteishallintolaki) 31.12.2023 asti

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995), 18 § Asuinhuoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käytettäväksi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.