Skip to main content

Huoneistokohtainen vuokranmääritys

Huoneistokohtainen vuokramäärityksen eli jyvityksen käyttö on sallittua myös lyhyen korkotuen kohteissa.

Jyvityksestä huolimatta yhtiön on varmistuttava, että yhtiön keskimääräinen vuokra ei ylitä kohteen tarkistettua sitovaa alkuvuokraa. Yhtiön pitää varmistaa vuosittain, että lyhyen korkotuen kohteissa keskimääräinen vuokra pysyy sallituissa rajoissa.

Jyvityksellä ei tarkoiteta vuokrien tasausta, joka ei ole sallittua lyhyen korkotuen kohteissa.

Mitä tarkoitetaan huoneistokohtaisella vuokranmäärityksellä?

Huoneistokohtainen vuokramääritys eli jyvitys tarkoittaa sitä, että koko talon vuokrakertymä jaetaan perittäväksi huoneistoilta muun kuin pelkän pinta-alan perusteella. Jyvityksessä otetaan huomioon muun muassa huoneistotyyppi ja asunnon pinta-ala.

Jyvityksessä on huomioitava, että rajoitusten alaisissa ara-kohteissa samanlaisista asunnoista on perittävä samaa vuokraa. Saman kohteen sisällä ei siis voida periä eri asukkailta erilaista vuokraa, jos asunnot ovat esimerkiksi kooltaan, varustukseltaan, kunnoltaan ja sijainniltaan samanlaisia.

Ara ei anna tarkempia ohjeita jyvityksen toteuttamiseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.