Skip to main content

Lyhytaikaisen korkotuen kohteet

Tässä ohjeessa lyhytaikaisen korkotuen kohteilla tarkoitetaan ara-rahoitteisia kohteita,

  • joiden rakentamiseen on saatu valtion tukemaa lyhytaikaista korkotukilainaa

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa lyhytaikaisen korkotukilain säännöksiä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.