Skip to main content

Ohjauskirje yleishyödyllisyydestä ja vuokranmäärityksestä 9.11.2022

Ara on lähettänyt 9.11.2022 kaikille sen yleishyödylliseksi nimeämille yhdistyksille ja säätiöille ohjauskirjeen Ohjauskirje yleishyödyllisyydestä ja vuokranmäärityksestä.

Ohjauskirje pdf-muodossa:

Ohjauskirje yleishyödyllisyydestä ja vuokranmäärityksestä (9.11.2022).pdf

Ohjauskirjeen sisältö lyhyesti

Aran yleishyödylliseksi nimeämien yhteisöjen on toimitettava Aralle vuosittain niiden toimintaa ja taloutta koskevia tietoja, eli niin sanotut vuositiedot. Ara on viime vuosina kohdentanut vuositietojen perusteella tehtäviä tarkastuksia erityisesti yleishyödyllisiin säätiöihin ja yhdistyksiin. Tarkastuksissa on tehty havaintoja yleishyödyllisyyttä ja vuokranmääritystä koskevien säännösten noudattamisessa.

Ara haluaa tuoda ohjauskirjeellään esiin seikkoja, joihin yhteisöjen on erityisesti kiinnitettävä huomiota (luvut 1 ja 2) ja tarvittaessa tehtävä korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi Ara muistuttaa asuntokannan kehittämisen tärkeydestä sekä siihen saatavilla olevista valtion tukitoimenpiteistä (luku 3).

Ara antaa mielellään ohjausta ja neuvontaa säännösten noudattamisessa. Aran ohjauksen ja valvonnan yhteystiedot ovat kirjeen lopussa.

Ohjauskirje on muistilistan kaltainen, ja se sisältää vain keskeisimmät tiedot. Tarkemmat ohjeet löytyvät tältä ohjesivustolta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.