Skip to main content

Osaomistusasunnot

Osaomistusasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asukas lunastaa asunnosta omakseen tietyn osuuden asunnon hinnasta. Yleensä tämä osuus on 15 %. Aluksi asunnossa asutaan vuokralla. Viiden vuoden vuokra-ajan jälkeen asukas voi lunastaa asunnon omakseen.

Osaomistusasunnot voivat olla joko vapaarahoitteisia tai valtion korkotukemia. Osaomistusta voi tarvittaessa käyttää asuntolainan vakuutena.

Osaomistusasuntoa koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset päättyvät, kun asukas lunastaa asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet lain ja sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Omakustannusperiaate koskee myös osaomistusasuntoja

Osaomistusasuntojen vuokra määritetään omakustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokranmäärityksessä on kuitenkin huomioitava se, että osaomistusasunnon vuokralainen voi ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista.

Jos vuokralainen ostaa lisäosuuksia, hänen vuokraansa on alennettava. Vuokranalennuksen määrä vastaa korkoa, joka kohdistuisi ostetun lisäosuuden suuruisen korkotukilainan osaan ja joka enemmistöosuuden omistajan olisi pitänyt maksaa, jos korkotukilainaa ei olisi lyhennetty.

Lait (Finlex)

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista (232/2002)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.