Skip to main content

Palvelutoiminnan kustannukset

Erityisryhmäkohteiden asukkailta perittävillä omakustannusvuokrilla ei saa kattaa kuluja, jotka aiheutuvat asukkaille tarkoitetuista hoiva-, hoito- tai ateriapalveluista tai vastaavista.

Asukkaille tarjottavista palveluista ja niistä asukkaille aiheutuvista kuluista sovitaan erikseen laadittavassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa, viranomaisen tekemässä päätöksessä palvelujen järjestämisessä tai yksityisen palveluntuottajan ja asukkaan välisessä kirjallisessa sopimuksessa.

Vuokra- ja palvelusopimuksia ei saa sitoa toisiinsa, eikä palvelusopimuksen päättyminen saa johtaa vuokraoikeuden päättymiseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.