Skip to main content

Takausvakuutus

Vakuutusyhtiöt voivat tarjota ara-vuokrataloyhteisöille takausvakuutusta, jolla vuokrataloyhteisö voi vakuuttaa vuokralaisen vuokrasopimuksessa määritetyt velvoitteet. Takausvakuutusta voidaan siis hyödyntää perinteisen talletusvakuuden (rahavakuuden tms.) sijaan.

Takausvakuutuksen kustannukset

Takausvakuutuksesta aiheutuvat vakuutusmaksut voi kattaa asukkailta kerättävällä omakustannusvuokralla, mutta vakuutusmaksuja käsitellään vuokranmäärityksessä eri tavalla siitä riippuen, kattaako vakuutus yhteisön koko ara-asuntokannan vai onko vakuutus asukkaille valinnainen.

Vakuutusmaksujen käsittely, kun takausvakuutus kattaa yhteisön koko asuntokannan

Kun vakuutusyhtiön tarjoama takausvakuutussopimus ei sisällä mitään vuokralaisia koskevia rajoitteita, ara-vuokrataloyhteisö voi päättää kaikkien vuokralaisten vuokrasopimuksissa määritettyjen velvoitteiden vakuuttamisesta. Tällöin ara-vuokrataloyhteisö voi päättää kokonaan luopua talletusvakuutta koskevasta edellytyksestä (rahavakuudesta) ja hoitaa vakuudet itsenäisesti takausvakuutuksen kautta eli vakuuttaa koko ara-asuntokannan.

Jos ara-vuokrataloyhteisö ottaa koko asuntokannan kattavan takausvakuutuksen, yhteisön pitää ilmoittaa hyvissä ajoin ennen vakuutuksen käyttöönottoa nykyisille vuokralaisille, että heidän maksamansa tai antamansa talletusvakuus palautetaan tiettyyn määräaikaan mennessä vuokralaiselle tai muulle vakuuden antajalle. Kun aikaisemmat talletusvakuudet on palautettu, yhteisö voi ottaa takausvakuutuksen käyttöön ja kohdentaa siitä aiheutuvat kustannukset asukkaiden vuokriin omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Asukkaan maksama vakuutusmaksu kuuluu huoneenvuokralain vuokravakuutta koskevan säännöksen soveltamisalaan. Säännöksen mukaan ehto, jonka mukaan sopijaosapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön. Vuokranantajan eli ara-vuokrataloyhteisön täytyy seurata, etteivät kunkin vuokralaisen vuokrassa veloittavat vakuutusmaksut asumisaikana ylitä kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa määrää. 

Vakuutusmaksujen käsittely, kun vakuutus on asukkaille valinnainen

Jos vakuutusyhtiön tarjoama takausvakuutussopimus sisältää vuokralaisia koskevia rajoitteita, ara-vuokrataloyhteisö ei voi päättää kaikkien vuokralaisten vuokrasopimuksissa määritettyjen velvoitteiden vakuuttamisesta. Vuokralaisia koskeva rajoite voi olla esimerkiksi ehto, ettei asukkaalla saa olla maksuhäiriömerkintöjä. Tällöin vain osa ara-vuokrataloyhteisön vuokrasopimuksista voi tulla takausvakuutuksen piiriin. Koska tällainen takausvakuutus ei voi koskea kaikkia vuokralaisia, vakuutuksen ehdot täyttävän vuokra-asukkaan täytyy saada valita, hyödyntääkö hän vuokrataloyhteisön ottamaa takausvakuutusta vai antaako hän vuokravakuuden rahana tai muuna vakuutena.

Jos vain osa ara-vuokrataloyhteisön vuokrasopimuksista kuuluu takausvakuutuksen piiriin ja vakuutusehdot täyttävä asukas valitsee talletusvakuuden sijasta yhteisön ottaman takausvakuutuksen, vakuutuksesta aiheutuvat kulut voidaan veloittaa vain kyseiseltä asukkaalta omakustannusperusteisesti. Asunnon vuokran lisäksi vakuutuksesta aiheutuva kulu täytyy eritellä asukkaan vuokrasopimuksessa.

Takausvakuutuksesta aiheutuvat kulut eivät saa olla mukana mahdollisessa omakustannusvuokrien tasauksessa eli vuokratalon omistajan on seurattava takausvakuutuksesta aiheutuvia tuottoja ja kuluja kirjanpidossa erikseen. Eli jos osa asukkaista haluaa hyödyntää takausvakuutusta, siitä ei saa aiheutua kustannuksia muille kuin takausvakuutusmahdollisuuden käyttäville asukkaille. Asukkaalle takausvakuutuksesta muodostuva hinta täytyy olla selkeästi etukäteen esitettävissä, jotta asukas voi valita, hyödyntääkö vakuutusta vai maksaako rahavakuuden.

 

Lait (Finlex)

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995, huoneenvuokralaki), 8 § Vakuus asuinhuoneison vuokrasuhteessa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.