Skip to main content

Tyhjäkäyttö

Tyhjistä asunnoista aiheutuvat tappiot voidaan kattaa muista asunnoista saatavilla vuokratuloilla.

Pitkittyessään tyhjäkäyttö kuitenkin rasittaa merkittävästi muiden asuntojen vuokria. Omistajayhteisön on toimittava aktiivisesti estääkseen asuntojen tyhjäkäyttöä esimerkiksi kehittämällä asuntokantaansa kysyntää vastaavaksi ennakoivasti, jo ennen kuin käyttöaste asunnoissa laskee.

Mitä tehdä, jos käyttöastetta ei saada nostettua?

Käyttötarkoituksen muutos

Ara-vuokra-asuntoja ja aso-asuntoja on yleensä käytettävä asumiseen. Ara voi kuitenkin myöntää luvan muuttaa käyttötarkoitusta tilapäisesti. Jos vuokra-asunnot on lainoitettu lyhytaikaisen korkotukilain mukaan tai takauslainoitettu, luvan käyttötarkoituksen muuttamiseen myöntää Aran sijasta kohteen sijaintikunta.

Asuntokannan sopeuttaminen myymällä tai purkamalla

Alkuperäisten rajoitusten alaiset vuokra-asunnot ja vuokratalot voidaan myydä Aran nimeämälle luovutuksensaajalle Aran määrittämällä hinnalla.

Vuokratalon purkamiseen tarvitaan purkulupa Aralta. Joissain tapauksissa Ara voi myös myöntää purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin purkuavustusta.

Aralta voi hakea rajoituksista vapauttamista

Rajoituksista vapauttaminen on mahdollista, jos se edistää alueen asuntomarkkinatilannetta, ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai muusta erityisestä syystä. Erityisenä syynä voidaan huomioida esimerkiksi se, että vapautuva pääoma käytetään valtion korkotukemien asuntojen uudistuotantoon tai valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

Asuntokannan arviointi salkutuksen avulla

Ara on kehittänyt työkaluja kuntien asumisen strategisen suunnittelun ja asuntokannan arvioinnin tueksi.

Asuntokannan salkutusmalli on Excel-pohjainen työkalu, jota voidaan käyttää kiinteistöjen arviointiin, uudistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Salkutuksen avulla kiinteistökannasta saadaan esille pidettävät, kehitettävät, realisoitavat ja selvitettävät kiinteistöt.

Kassu-työkirja on Aran luoma työkalumalli kuntien asumisen strategisen suunnittelun tueksi.

Lisää aiheesta

Käyttö- ja luovutusrajoitukset ja muutokset niihin (ohjeet.ara.fi)

Työkalut kuntien asumisen suunnitteluun (ara.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.