Skip to main content

Välivuokraaminen

Välivuokraamisella tarkoitetaan vuokraussuhdetta, joka syntyy, kun kohteen omistaja vuokraa tiloja vuokralaiselle (ensivuokralainen), joka sopimukseen perustuen vuokraa tiloja edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen). Välivuokraamisesta puhuttaessa voidaan käyttää myös termejä ensi- ja jälleenvuokraaminen.

Omakustannusvuokran määrittämiseen liittyvät säännökset soveltuvat myös välivuokraustilanteisiin.

Kohteen omistaja vastaa siitä, että omakustannusperiaatetta noudatetaan koko vuokrausketjussa.

ESIMERKKI VUOKRANMÄÄRITYKSESTÄ VÄLIVUOKRAUSTILANTEESTA

Yhteisö A omistaa valtion tuella rakennetun ara-kohteen, jota koskee vuokranmääritysrajoitus. Yhteisö A vuokraa kohteen yhteisölle B. Yhteisö B vuokraa kohteen asunnot asukkaille.

  • Yhteisö A perii Yhteisöltä B vuokranmääritysrajoituksen alaisista tiloista omakustannusperiaatteen mukaista vuokraa.

  • Yhteisö B perii myös kohteen asukkailta omakustannusperiaatteen mukaista vuokraa. Yhteisö B määrittelee asukkaiden vuokrat siten, että se lisää yhteisön A perimään omakustannusvuokraan vastuunjakotaulukon mukaiset omat kiinteistönhoitokulunsa sekä vuokraustoiminnasta aiheutuvat hallintokulut (esimerkiksi vuokrareskontra, vuokrasopimusten hallinta).

  • Yhteisö A vastaa jälkilaskelman laatimisesta myös yhteisön B lukuihin perustuen.

Jälkilaskelman laatiminen

Omakustannusperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi ensivuokralaisen on annettava vuokranantajalleen (ensivuokraajalle) jälkilaskelman laatimista varten tarvittavat tiedot. Vuokranantajalle pitää ilmoittaa kirjanpidon tietoihin perustuen

  • asukkailta kerätyt vuokratuotot

  • vuokranantajalle maksetut vuokrakulut

  • mahdolliset muut ensivuokralaiselle vuokrauksesta aiheutuneet kulut, kuten vuokraamiseen liittyvät kohtuulliset hallintokulut.

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että ensivuokralainen noudattaa omakustannusperiaatetta asukkailta perimänsä vuokran määrittämisessä, joten kiinteistön omistajan on saatava ensivuokralaiselta tarvittavat tiedot tämän todentamiseksi.

Vuokrien tasaus välivuokraustilanteissa

Ara suosittelee, että kohteet tai asunnot, jotka kiinteistön omistaja ensivuokraa toiselle yhteisölle, käsitellään omina erillisinä tasausryhminään. Niitä ei siis pidetä samoissa tasausryhmissä kiinteistön omistajan suoraan asukkaille vuokraamien asuntojen kanssa.

Tällöin ensivuokrattujen kohteiden jälkilaskelman laatiminen ja omakustannusperiaatteen noudattamisen osoittaminen on helpompaa. Jälkilaskelmat on laadittava sekä ensi- että jälleenvuokratuista kohteista. Vuokratalon omistaja vastaa siitä, että jälkilaskelmat on laadittu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.