Skip to main content

Vuokranmäärityksen sääntely

Ara-vuokra-asuntojen rakentamista on tuettu arava- tai korkotukilain nojalla, ja siksi niitä koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitukset vaikuttavat

  • asuntojen käyttöön

  • asukkaiden valintaan

  • vuokrien määritykseen

  • vuokra-asuntojen luovutukseen.

Rajoituksilla varmistetaan, että asunnot pidetään riittävän pitkään vuokrakäytössä, asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina ja asunnot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Yksi keskeisimmistä rajoituksista on asukkailta perittävien vuokrien määräytymisen säänteleminen.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten vuokra määritellään

  • tavallisissa ara-vuokrataloissa

  • investointiavustusta saaneissa erityisryhmäkohteissa

  • lyhytaikaista korkotukea saaneissa kohteissa

  • valtion tukemissa osaomistusasunnoissa.

Keskeisesti arava- ja/tai korkotukiasuntojen vuokranmääritykseen liittyvät säädökset (Finlex)

Korkotukilainoja ja erityisryhmien investointiavustusta koskevat lait ja asetukset

Aravalainaa koskevat lait ja asetukset

Muut lait ja asetukset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.