Skip to main content

Vuokrien tasaamisen kielto

Lyhytaikaisella korkotuella lainoitettujen kohteiden vuokria ei voi tasata muiden lyhytaikaista korkotukea saaneiden kohteiden kesken eikä myöskään muiden ara-kohteiden kanssa.

Vuokrien tasaus eri kohteiden kesken ei ole sallittua, koska sekä alkuvuokrien sääntely että tuotontuloutus ovat korkotukilainan hyväksymispäätöksessä kohdekohtaisesti määriteltyjä.

Yksittäiset kohteet on pidettävä erillisinä vuokranmääritysyksikköinä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.