Skip to main content

Lyhytaikaisella korkotuella rahoitettu asunto

Ara vahvistaa lyhytaikaisen korkotuen kohteille sitovan alkuvuokran, jota käytetään ensimmäisissä vuokrasopimuksissa. Myöhemmin vuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti.

Vuokrantarkistus ja siitä ilmoittaminen

Vuokrasopimukseen on kirjattava vuokrantarkistukseen liittyvät ehdot selkeästi, esimerkiksi

  • vuokrantarkistusperuste: elinkustannusindeksi 1951:10=100

  • tarkistuksessa käytettävän perusindeksin ajankohta ja pisteluku tai vain perusindeksin ajankohta

  • tarkistushetkellä käytettävän vertailuindeksin ajankohta sekä vuokrantarkistuskuukausi.

Perusindeksinä yhtiö voi käyttää esimerkiksi talon valmistumisajankohtaa, jos asuminen on alkanut samoihin aikoihin, tai ajankohtaa, jolloin ensimmäiset vuokrasopimukset on tehty. Perusindeksi voi olla aikaisintaan korkotukilainan hyväksymispäätöksen aikaan julkaistu indeksi.

Vuokrasopimuksissa on suositeltavaa mainita, että vuokrankorotukset on sidottu ARAn vahvistamaan sitovaan alkuvuokraan kohteen rajoitusaikana.

ARA suosittelee noudattamaan alan järjestöjen laatimaa Hyvää vuokratapaa ja ilmoittamaan lyhytaikaisen korkotuen kohteen uudesta vuokrasta asukkaille kirjallisesti kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaan tuloa.

ARA suosittelee, että vuokran tarkistukset tehdään kaikkiin yhtiön vuokrasopimuksiin samanaikaisesti kerran vuodessa.

Lisää aiheesta

Hyvä vuokratapa (Vuokralaiset ry)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.