Skip to main content

Vuokran määräytyminen ja vuokrantarkistus

Se, mitä vuokrasopimukseen pitää kirjata vuokran määräytymisestä ja vuokrantarkistuksesta, riippuu vuokrattavan asunnon tyypistä ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Tavallisten ara-vuokra-asuntojen, erityisryhmäkohteiden ja osaomistusasuntojen vuokranmääritystä koskevat aravarajoituslaki ja korkotukilaki. Lyhytaikaisella korkotuella rahoitettuja kohteita koskee lyhytaikainen korkotukilaki.

Lisäksi kaikkien asuntojen vuokraamista koskee huoneenvuokralaki.

Mitä ovat tavalliset ara-vuokra-asunnot?

Tässä ohjeessa tavallisilla ara-vuokra-asunnoilla tarkoitetaan asuntoja ara-rahoitteisissa kohteissa,

  • joiden rakentamiseen tai perusparantamiseen on saatu valtion tukemaa arava- ja/tai korkotukilainaa

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta aravarajoituslain ja/tai korkotukilain säännösten mukaisesti

  • joihin ei ole saatu erityisryhmien investointiavustusta.

Mitä ovat eritysryhmäkohteiden vuokra-asunnot

Tässä ohjeessa erityisryhmäkohteiden vuokra-asunnoilla tarkoitetaan asuntoja ara-rahoitteisissa kohteissa,

  • joiden rakentamiseen tai perusparantamiseen on saatu valtion tukemaa arava- ja/tai korkotukilainaa sekä erityisryhmien investointiavustusta

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa omakustannusperiaatetta aravarajoituslain ja/tai säännösten korkotukilain mukaisesti.

Mitä ovat lyhytaikaisella korkotuella rahoitetut asunnot

Tässä ohjeessa lyhytaikaisen korkotuen kohteilla tarkoitetaan ARA-rahoitteisia kohteita,

  • joiden rakentamiseen on saatu valtion tukemaa lyhytaikaista korkotukilainaa

  • joiden vuokranmäärityksessä tulee noudattaa lyhytaikaisen korkotukilain säännöksiä

Mitä ovat osaomistusasunnot?

Osaomistusasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asukas lunastaa asunnosta omakseen tietyn osuuden asunnon hinnasta. Yleensä tämä osuus on 15 %.

Aluksi asunnossa asutaan vuokralla. Viiden vuoden vuokra-ajan jälkeen asukas voi lunastaa asunnon omakseen.

Osaomistusasunnot voivat olla joko vapaarahoitteisia tai valtion korkotukemia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.