Skip to main content

Vuokrasopimuksen neliöt

Vuokrasopimuksista täytyy käydä ilmi neliömäärä, josta vuokra peritään. Jos kohteessa on tehty huoneistokohtainen vuokranmääritys (jyvitys), on vuokrasopimuksessa esitettävä asukkaan omassa käytössä olevan asunnon neliöiden lisäksi erikseen asukkaan osuus jyvitetyistä neliöistä.

Yhteis- ja palvelutilojen jyvitettävät neliöt erityisryhmäkohteissa

Jos erityisryhmäkohteessa asuvan asukkaan omassa käytössä olevan asunnon neliöiden lisäksi vuokraan on kohdistettu esimerkiksi yhteis- tai palvelutilojen neliöitä, on vuokrasopimuksessa esitettävä asukkaan omassa käytössä olevan asunnon neliöiden lisäksi erikseen asukkaan osuus yhteis- ja palvelutilojen neliöistä.

Palvelutiloista saa kohdistaa asukkaiden vuokriin vain tiloja, joita he voivat vapaasti käyttää. Sellaisia palvelutilojen neliöitä, jotka ovat palvelutuottajan omassa käytössä ja joita asukkaat eivät voi käyttää vapaasti, ei saa jyvittää asukkaiden maksettavaksi eikä niitä saa merkitä asukkaan vuokrasopimukselle. Kiellettyä on esimerkiksi palveluntuottajan sosiaalitilojen neliöiden jyvittäminen asukkaiden vuokriin.

Esimerkki vuokrasopimukseen merkityistä neliöistä

Erityisryhmäkohteen asukkaan vuokrasopimukseen pitää merkitä asunnon lisäksi asukkaiden käytössä olevien yhteistilojen jyvitetyt neliöt (jm2) esimerkiksi alla olevan mallin mukaisesti.

Huoneistotyyppi

1h+kk

Pinta-ala

30 m2

Osuus asukkaiden käytössä olevista yhteistiloista

10,5 jm2

Kokonaisala

40,5 jm2

Vuokra yhteensä

450,00 euroa / kk

Asukkaiden käytössä olevien yhteistilojen neliöiden lisäksi sopimuksessa voidaan myös luetella kyseiset yhteistilat. Asukkaiden käytössä asunnon lisäksi olevia yhteistiloja voi olla muun muassa kerhohuone, kuntosali, oleskelutila.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.