Skip to main content

Vuokrasopimus ara-taloon

Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä asioita pitää huomioida, kun ara-kohteen tiloista tehdään vuokrasopimuksia. Ohje on tarkoitettu ara-kohteiden omistajille sekä ara-kohteen tiloja jälleenvuokraaville toimijoille.

Huomioitavaa ennen vuokrasopimuksen laatimista

Ara-kohteita koskevat monet eri lait, joissa säädellään myös tilojen vuokraamista. Ennen kuin ara-kohteen tiloja vuokraava yhteisö alkaa tehdä vuokrasopimuksia, sen täytyy kartoittaa, miten ara-kohteita koskevat säännökset vaikuttavat kohteen vuokraustoimintaan.

Vuokraustoiminnassa pitää huomioida ara-kohteita koskevien lakien ja säännösten lisäksi myös muut vuokraustoimintaa säätelevät lait, kuten huoneenvuokralaki.

Ara suosittelee, että vuokraustoimintaa harjoittavat yhteisöt tutustuvat myös vuokraustoimialan järjestöjen laatimaan Hyvän vuokratavan suosituksiin.

Arava- ja korkotukiasuntojen vuokrasopimusten laatimiseen liittyvät keskeiset säädökset (Finlex)

Lisää aiheesta

Hyvä vuokratapa (Vuokralaiset ry)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.