Skip to main content

Rösträtt och valbarhet

Röstberättigade och valbara är

  • personer som fyllt 18 år och stadigvarande bor i hyreshuset,

  • personer som fyllt 15 år, om de har ingått ett hyresavtal.

Dessutom är de som direkt innehar affärs- eller kontorslokaler såsom hyresgäst röstberättigade. Innehavare av affärs- och kontorslokaler har en röst per affärslokal eller kontorslokal.

Ett hyreshus är inte röstberättigat eller valbart även om det direkt besitter en lägenhet i huset.

De flesta förtroendeuppdrag kan endast innehas av invånare

Den som valts till förtroendeuppdrag inom samförvaltningen ska vara invånare i samfundet när hen sköter förtroendeuppdraget. Om en person flyttar bort upphör dennas behörighet att sköta uppgiften.

Den övervakare som de boende valt behöver dock inte vara invånare i samfundet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.