Skip to main content

Allmänna mål för valet av hyresgäster

De hyresbostäder som understöds av staten, dvs. ara-bostäder, ska anvisas för dem som behöver dem mest. Genom valen av hyresgäster strävar man efter en mångsidig boendestruktur i hyreshuset och ett socialt balanserat bostadsområde.

Valet av hyresgäster grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. I praktiken innebär detta att man vid valet av hyresgäster bedömer det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Samfund som äger ara-bostäder och myndigheter ska i samarbete säkerställa att man i utbudet av bostäder som kan sökas allmänt och valet av hyresgäster iakttar jämlikhetsprincipen.

Föreskrifter om val av hyresgäster

Om valet av hyresgäster stadgas i lag. Följande bestämmelser berör valet av hyresgäster:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.