Skip to main content

Användning av bostäder för annat syfte än boende

Ändring av användningsändamålet

Ara-hyresbostäder ska i allmänhet användas för boende. Ara kan dock bevilja tillstånd att tillfälligt ändra användningsändamålet. Om hyresbostäderna har belånats enligt lagen om kortvarigt räntestöd eller med borgenslån beviljas tillstånd att ändra användningsändamålet av den kommun där objektet finns i stället för av Ara.

Läs mer om ändring av användningsändamålet (ara.fi).

Situationer där användningsändamålet inte behöver ändras

Om en lägenhet som huvudsakligen används för boende också används för något annat ändamål, såsom en del av lägenheten som kontor, mottagningslokal eller affärslokal, förutsätts ingen ändring av användningsändamålet. Hyresförhållandet är i dessa fall ett hyresförhållande för en bostadslägenhet till alla delar. Hyresgästen ska komma överens om saken med hyresvärden.

Det förutsätts inte heller att användningsändamålet ändras om studentbostäder används för inkvartering av hotelltyp under läroanstalternas lov.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.