Skip to main content

Vem kan få en ara-bostad

Till boende i ara-bostäder kan väljas en finsk medborgare eller en därmed jämförbar person jämte hushåll.

Vem kan jämställas med finska medborgare?

Med finska medborgare kan jämställas personer

  • vars uppehållsrätt har registrerats enligt vad som anges i 10 kap. i utlänningslagen eller som har beviljats ett uppehållskort

  • som har beviljats ett i utlänningslagen avsett uppehållstillstånd som berättigar till vistelse i minst ett år

  • som har beviljats uppehållstillstånd på grund av studier.

En jämförbar person behöver inte ha finländsk personbeteckning.

Registrerad uppehållsrätt eller uppehållskort – vem omfattas av 10 kap. i
utlänningslagen?

Registrering av uppehållsrätt eller uppehållskort som avses i 10 kap. i utlänningslagen gäller

  • Europas medborgare

  • medborgare i Liechtenstein eller Schweiz

  • medborgare i andra nordiska länder.

Dessa personer kan registrera sin vistelse i Finland om de uppfyller de med utlänningslagen förenliga registreringskraven. Vistelsen måste registreras om den varar längre än tre månader.

Den som flyttar till Finland från ett annat nordiskt land ska anmäla flytten till magistraten så snart som möjligt.

Uppehållstillstånd som berättigar till minst ett års vistelse

Detta uppehållstillstånd gäller medborgare från tredje länder som alltså inte är medborgare i ett EU-land eller något annat land som nämns i föregående punkt. Uppehållstillstånd kan beviljas till exempel på grund av flyktingstatus, alternativt skydd, arbete eller expertis.

Uppehållstillstånd för studerande

Uppehållstillståndet för studerande behöver inte vara minst ett år långt, utan de kan jämställas med finska medborgare vid valet av hyresgäster, även om uppehållstillståndet är kortare.

Hur framgår typen av uppehållstillstånd?

Typen av uppehållstillstånd framgår av uppehållstillståndskortet. En kopia av det ska bifogas bostadsansökan. En EU-medborgare kan ombes bifoga ett registreringsbevis för EU-medborgare.

Mer om ämnet

Migrationsverket (Migri): Tillstånd och medborgarskap

Lagar (Finlex)

Utlänningslag (301/2004) 10 kap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.