Skip to main content

Inverkan av kreditupplysningar och obetalda hyror

Kreditupplysningar

Betalningsstörningar som finns i kreditupplysningarna är i regel inte ett hinder för att få bostad. Orsakerna till betalningsstörningar, hur allvarliga de är och hur ofta de upprepas kan variera stort och ska bedömas från fall till fall.

Det kan vara godtagbart att förvägra en bostad endast om det finns en verklig risk för att hyresbetalningen försummas. När man bedömer risken för försummelse av hyresbetalningar ska man beakta metoder som tryggar hyresbetalningen, såsom hyresgaranti eller betalningsförbindelse, att ingå ett tidsbegränsat hyresavtal i början eller möjligheten att styra bostadsbidraget eller utkomststödet direkt till hyresvärdens konto.

Hyresskulder

Ordnade hyresskulder hindrar inte tillgången till en bostad om den sökande för att trygga hyresfordran lämnar in en betalningsplan med verifikat som ingåtts med en tillförlitlig instans.

Om den sökande har hyresskulder till den hyresvärd hen ansöker om ny bostad av, är det inte rimligt att förutsätta att ett nytt hyresavtal ska göras upp med den personen. Om en sådan sökande inte har fått sin boendesituation skött på annat vis ska man rådgöra med de sociala myndigheterna om att göra upp ett kontrakt om uthyrning i andra hand av bostaden eller att kommunen ger en betalningsförbindelse. Den sökande kan också ansöka om förebyggande utkomststöd för att betala hyresskulder.

Om det är fråga om en hyresskuld till föregående hyresvärd kan den sökande även göra upp ett skriftligt avtal eller en betalningsplan. I vissa fall kan det vara befogat att den sökande får ett tidsbegränsat hyreskontrakt.

Det är bra om den sökande tillsammans med socialväsendet utreder möjligheten att betala hyresskulderna. Dessutom är det bra att utreda om den sökande kan få utkomststöd och bostadsbidrag från FPA för att trygga betalningen av hyran så att hyran styrs direkt till den kommande hyresvärden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.