Skip to main content

Hur det anmäls att bostäder kan sökas

Offentligt och allmänt ansökningsförfarande

Hyresbostäder som stöds av staten ska kunna sökas allmänt och offentligt. Man ska annonsera om bostäderna minst en gång om året.

I praktiken annonseras om bostäderna i en dagstidning som är allmän på orten eller i ansökningsområdet och på husägarens webbplats. Av annonsen ska det framgå hur länge ansökan är i kraft och hur den förnyas.

Vanligen används ett så kallat löpande ansökningsförfarande, vilket innebär att husägarna tar emot ansökningar när som helst på året. När det gäller nya hyresbostäder som blir färdiga kan man tillämpa en separat tid för ansökan.

Bestämmelser om offentligt och allmänt ansökningsförfarande anges i miljöministeriets förordning (182/2003). Ara ger vid behov ytterligare anvisningar om ansökningsförfarandet och tillämpandet av förordningen.

Begränsat ansökningsförfarande

Bostäderna kan sökas av en begränsad grupp, förutsatt att denna begränsade grupp är tillräckligt omfattande. Det begränsade ansökningsförfarandet används i praktiken vid ansökan om bostäder för äldre, unga, studerande eller tjänstebostäder.

Beslut om när ett begränsat ansökningsförfarande kan användas fattas av kommunen, eftersom kommunen är den myndighet som övervakar valet av hyresgäster. När kommunen överväger att tillåta ett begränsat förfarande ska den beakta bostädernas ägarförhållanden och användningsändamål.

Information om bostäder som kan sökas

Uppgifter om ara-bostäder som kan sökas offentligt inom kommunen ska finnas samlade hos kommunen. Information om hur man ansöker om och hyr ut bostäder finns på kommunernas och husägarnas webbplatser samt på kundserviceställena.

Förordningar (Finlex)

Miljöministeriets förordning om ett offentligt och allmänt ansökningsförfarande gällande arava- och räntestödshyresbostäder (182/2003)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.