Skip to main content

Anvisningsvideo om val av hyresgäster till ara-bostäder

Anvisningsvideon om val av hyresgäster till ara-bostäder riktar sig i första hand till yrkespersoner inom branschen, det vill säga personer som arbetar med val av hyresgäster till ara-bostäder. Videon innehåller nyttig information även för andra som arbetar med ara-boende samt för andra intresserade.

Bekanta dig med valet av boende med hjälp av följande instruktionsvideo.

https://youtu.be/50ZPz3D4u2c?si=5WTsoXRsnzCyg9Nz

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.