Skip to main content

Styrning och övervakning

Ara styr och övervakar bestämningen av självkostnadshyran och ser till att bestämmelserna om förfaringssätten i samband med bestämningen iakttas. Upprättandet av efterkalkylen är en väsentlig del av hyresbestämningen enligt självkostnadsprincipen.

Styrnings- och övervakningsmetoder

Serviceområdet för styrning och övervakning vid Ara ger ara-aktörer anvisningar om hyresbestämning och upprättande av efterkalkyler

  • genom allmänna anvisningar på webbplatsen

  • per e-post och telefon

  • vid handledningsbesök

  • med styrningsbrev

  • i samband med granskningar.

Vid behov utför Araen granskning av hyresbestämningen i ett samfund som äger och hyr ut bostäder som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

Ara behandlar också bland annat förvaltningsklagan som gäller hyresbestämning.

Kontaktuppgifter för styrning och övervakning

Om du inte hittar de anvisningar du behöver på anvisningssidan eller om du behöver mer information kan du kontakta oss per e-post valvonta@ara.fi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.