Skip to main content

Bostadsobjekt med aravalån: checklista för begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Aravalån

Begränsningstid varierar från 24 till 45 år beroende på låneform och tidpunkt för utfärdandet.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Aravalån, 10 års fortsatt begränsningstid

Ja

Ja

Gäller 85% av bostäderna; i 15% av bostäderna är valet av hyresgäster fritt.

Ja

Objekten kan endast överlåtas till en mottagare som ARA utsett, men överlåtelsepriset kan avtalas fritt.

Ja

Nej

Aravalån, förtida återbetalning (årsavgiftslån)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja.

Aravalån, förtida återbetalning (andra än årsavgiftslån) efter att lånet beviljats.

Aravalån, förtida återbetalning (andra än årsavgiftslån)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig lånetid)

Begränsningarna upphör enligt normala amorteringsvillkor när lånet har återbetalats.

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd från val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Aravalån

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

Aravalån, 10 års fortsatt begränsningstid

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

Aravalån, förtida återbetalning (årsavgiftslån)

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

Aravalån, förtida återbetalning (andra än årsavgiftslån)

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.