Skip to main content

Bostadsrättsbostäder (aso-bostäder): checklista för begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Bostadsrätts-bostäder som omfattas av begränsningar
(i bolagsform)

Permanenta begränsningar.

Ja

Ja.

Kommunen godkänner valet av hyresgäster.

Från den 1 september 2023 kommer samhällen att godkänna val av hyresgäster och Ara kommer att övervaka.

Ja

Ja.

Lagen om samförvaltning gäller till och med den 31 augusti 2022. Den nya bostadsrättslagen gäller från 1 september 2023. Ara kommer att övervaka från 1 september 2022.

Ja

Bostadsrätts-bostäder som omfattas av begränsningar (föreningar)

Permanenta begränsningar.

Ja

Ja.

Från den 1 september 2023 kommer samhällen att godkänna val av hyresgäster och Ara kommer att övervaka.

Ja

Nej

Ja.

Boende beslutar om avgifterna på föreningsmötet, undantaget kostnader för boendeför-valtningen.

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd från val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Bostadsrätts-bostäder som omfattas av begränsningar (i bolagsform)

Samfundet kan hyra ut bostäder som inte kan användas som bostadsrättsb ostäder.

Ansöks från 1 januari 2022 i Ara

Ansöks hos Ara.

Bostadsrätts-bostäder som omfattas av begränsningar (föreningar)

Samfundet kan hyra ut bostäder som inte kan användas som bostadsrättsb ostäder.

Ansöks från 1 januari 2022 i Ara

Ansöks hos Ara.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.