Skip to main content

Investeringsunderstödsobjekt för grupper med särskilda behov: checklista för begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov.

Utgiven sedan 1 januari 2005.

Ja.

Bostäderna ska användas som hyresbostäder för personer som hör till en viss grupp med särskilda behov i 20 år från och med utbetalningen av den första posten av understödet.

Ja

Ja

Ja

Ja

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd vid val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Erityisryhmien investointiavustus.

Användargruppsändringar begärs från kommunen

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.