Skip to main content

Bostadsobjekt finansierade med räntestödslån: checklista för begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Räntestödslån beviljats före 1.1.2002. (s.k. 20 år räntestöd)

Begränsningstiden är 10, 15 eller 20 år från återkallelsen av den första delen av lånet, beroende på låneperioden. Frias senast 2022.

Ja

Ja

Ja

I samband med överlåtelsen kan betalningen av räntegottgörels en förbli i kraft endast om Statskontoret godkänner överföringen av lånet.

Nej

Nej

Räntestödslån beviljat efter 1.1.2002 (s.k. lång räntestöd).

Begränsningstiden från beviljandet av lånet är 30, 40 eller 45 år beroende på låneform och beviljandetid.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Räntestödslån, förtida återbetalning

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja

(ursprunglig begränsningstid)

Ja
(när det har gått 30 år sedan lånet beviljats som räntestödslån)

Räntestödslån för byggnadslån för hyresbostäder för främjande av sysselsättningen inom bygg- branschen

Utfärdad från 1 april 2009 till 31 december 2010 (s.k. mellanmodell)

Begränsningar na gäller i 10 år från att den första utbetalningen av räntestödslånet lyfts.

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Kortvarigt räntestödslån
Utfärdad från 1 augusti 2016.

Begränsningarna träder i kraft från beslutet om räntestödslånet. Restriktionerna upphör när 10 år har gått sedan det slutliga omprövnings-beslutet av räntesubventions-lånet fattats av ARA.

Begränsningarna gäller oavsett för tidig återbetalning.

Ja

Ja

Inkomstgränser för val av hyresgäster

Ja

Låntagaren eller dess aktieägare ska före överlåtelsen ansöka om att en överlåtelsetagare utses hos Ara. Överlåtelsepriset för bostäder och aktier i låntagarbolag et är fritt.

Nej

Ja

(bindande initialhyra)

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd vid val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Räntestödslån beviljats före 1.1.2002 (s.k. 20 år räntestöd)

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Räntestödslån beviljat efter 1.1.2002 (s.k. lång räntestöd)

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

Räntestödslån, förtida återbetalning

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara.

Räntestödslån för byggnadslån för hyresbostäder för främjande av sysselsättningen inom byggbranschen.

Utfärdad 1.4.2009– 31.12.2010 (s.k. mellanmodell)

Nej

Ansöks hos kommunen.

Kommunens meddelande till ARA på förhand.

Söks hos Statskontoret. Statskontoret befriar bostaden eller huset från skyldigheten att använda bostaden som hyresbostad efter 5 år, om räntestödslånet har betalats och staten har befriats från borgensansvaret.

Kortvarigt räntestödslån
Utfärdad från 1 augusti 2016.

Nej

Ansöks hos kommunen.

Kommunens meddelande till ARA på förhand.

Ansöks hos Ara.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.