Skip to main content

Delägarbostäder: checklista för begränsningar

Begränsningar är i kraft medan bostäderna är uthyrda.

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Delägar-bostäder som omfattas av begräns-ningarna.

Koskee 15.4.2002 jälkeen tehtyjä osaomistus-sopimuksia.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd från val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Delägarbostäder som omfattas av begränsningarna.

Ansöks hos kommunen.

Ansöks hos Ara.

Ansöks hos Ara. (Se texten)

Befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningar för delägarbostad

Användnings- och överlåtelsebegränsningarna gäller delägarbostäder då bostäderna är uthyrda, dvs. när ägaren till minoritetsandelen i delägarbostaden (hyresgästen) betalar en majoritetsandel av bostaden. Efter att den boende löst in majoritetsandelen av bostaden till sig själv, finns det inga begränsningar för bostaden.

Bostaden befrias också från begränsningar om det inte finns någon inlösare för bostaden. Då meddelar majoritetsägaren ARA om saken och återbetalar den andel av räntestödslånet som befrias från begränsningarna eller så befriar lånebeviljaren från borgensansvaret som gäller andelen av statens bostad.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.