Skip to main content

Borgenslån: checklista för begränsningar

Lånetyp

Begränsning för hyresbostads-användning

Begränsning för val av hyresgäster

Överlåtelse-begränsning

Tillämpning av samförvalt-ningslagen

Begränsning för hyres-bestämning

Statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008).

Godkänd fr.o.m. 1.1.2009.

Borgenstiden högst den återstående lånetiden för aravalånet som ska återbetalas utökad med 10 år.

Ja.

Användas som hyresbostad under borgenstiden även om aravabegränsningstiden har löpt ut.

Nej

Ja

Nej

Nej

Statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008).

Godkänd fr.o.m. 23.12.2008.

Borgenstid högst 30 år efter att den första utbetalningen av lånet har lyfts.

Ja.

Ska förvaras under garantitiden, det vill säga max 30 år i hyreslägenhetsbruk. Även om staten befrias från garantiansvaret ska lägenheterna alltid behållas som hyresbostäder i minst 20 år efter att den första delbetalningen dragits in.

Nej

Ja

Nej

Nej

Överklagande

Lånetyp

Undantagstillstånd från val av hyresgäster

Ändring av användningsändamål

Befrielse från begränsningar

Statsborgen för återbetalning av aravalån

Nej

Ansöks hos Ara (kopplad till aravalån)

Kan inte sökas.

Vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakaus

Nej

Ansöks hos kommunen.

Kan inte sökas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.