Skip to main content

Lägenhetsskyddsförsäkring

Flera hyresvärdar förutsätter att hyresgästen har en hemförsäkring, som dock inte är en grund för val av hyresgäst till en ara-bostad, utan valet grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Dessa faktorer bedöms utifrån hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

Försäkringsbolagen är inte skyldiga att teckna en hemförsäkring åt personer som har återkommande betalningsanmärkningar. Lägenhetsskyddsförsäkringen är avsedd att på ett förebyggande sätt hjälpa personer som har förlorat sina kreditupplysningar. Den har skapats till följd av åtgärdsprogrammet för förebyggande av bostadslöshet (AUNE).

Hyresvärden kan teckna en lägenhetsskyddsförsäkring för lägenhetens fasta inredning mot plötsliga och oförutsedda sakskador endast om hyresgästen inte beviljas hemförsäkring.

De fasta inredningar i lägenheten som kan försäkras avser de invändiga delarna som aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag är underhållsansvarig för, till exempel lägenhetens golv-, vägg- och takbeläggningar; skåp, garderober och annan inredning som tillhör lägenheten oavsett om de är fastmonterade och anordningar och utrustning som finns i lägenheten. Beroende på försäkringsbolagets villkor kan försäkringen också omfatta spis, spisfläkt, kylskåp, bastuugn och tvättmaskiner som försäkringstagaren äger.

Kostnaderna för lägenhetsskyddsförsäkring

Kostnaden för en lägenhetsskyddsförsäkring hänförs till hyran för lägenheten i fråga. Den får inte täckas med självkostnadshyra som tas ut av andra boende.

Begränsningen säkerställer att försäkringen används som en förebyggande åtgärd mot bostadslöshet endast för personer som annars inte kan få en bostad i avsaknad av hemförsäkring. Lägenhetsskyddsförsäkringen kan gälla i högst ett år efter slutet av den hyresbestämningsperiod då behovet att försäkra lägenheten som personen besitter upphör.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.