Skip to main content

Affärslokaler

Kostnader för affärslokaler som inte omfattas av Aras stöd får inte täckas med hyror som tas ut av de boende.

Om samma fastighet innehåller både Ara-understödda hyresbostäder och affärslokaler av utomstående, ska intäkterna och kostnaderna för dessa affärslokaler specificeras i bolagets bokföring, till exempel med hjälp av separata kostnadsställen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.