Skip to main content

Användning av bostaden för andra ändamål

Ara-hyresbostäder ska i allmänhet användas för permanent boende.

Den kommun där objektet är beläget kan dock bevilja tillstånd att tillfälligt ändra användningsändamålet för sådana objekt som har beviljats lån antingen enligt lagen om kortvarigt räntestöd eller som har beviljats borgenslån.

Annan tillfällig användning är förbjuden. Till exempel ara-bostäder som omfattas av begränsningar får inte användas för kortvarig inkvarteringsverksamhet av hotelltyp.

Om bostaden med kommunens godkännande används för annat än vanligt hyresbostadsbruk, ska den hyra som tas ut för den vara minst förenlig med hyresbestämningsbestämmelserna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.