Skip to main content

Anvisningsvideo för aktörer som har byggt bostäder med kortvarigt räntestöd

Anvisningsvideon om val av hyresgäster och hyresbestämning riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom branschen, det vill säga till personer som arbetar med uthyrning av ara-bostäder finansierade med kortvarigt räntestöd.
Bekanta dig med ämnet med hjälp av följande anvisningssvideo.

https://www.youtube.com/watch?v=rwuJr_gWWoQ&list=PL-migPR5nbMiyuem1xzu9C4qirc2KHh6V&index=4

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.